Exempel på vägskylt i gjutjärn

PROJEKT:

Nytt skyltsystem

till Skeppsholmen

uppdragsgivare: byrå: poeform

kund: Statens Fastighets-

verk (SFV)


//Utformning av nytt skyltsystem till Skeppsholmen som innefattar orienterings-

skyltar, historiska skyltar och väg- och bilskyltar till hela Skeppsholmen. Även 3D illustration över Skepps-

holmen till orienterings-

karta.//


SFV BOKDESIGN >>

De olika varianterna på skyltar

Vägskylt, historisk skylt samt orienteringkarta

3D illustration över Skeppsholmen

CECILIA EKLUND MALMBORG DESIGN      ART DIRECTION & GRAFISK DESIGN      TELEFON  +46 (0)70 540 91 86      EMAIL CECILIAEKLUNDMALMBORG@GMAIL.COM

portfolio.html

All rights reserved © 2012 | Cecilia Eklund Malmborg Design